Cirsmu, nekustamo īpašumu iepirkšana

Uzpērkam dažāda veida meža īpašumus un cirsmas. Piedāvājam zemes mērīšanas, īpašumu dalīšanas, stigošanas, dastošanas, taksēšanas un vērtēšanas pakalpojumus.

Interesējošiem jautājumiem un piedāvājumiem:

  • +371 9111638 (Vairis)
  • pbkoksne.ipasumi@inbox.lv
Cirsmas

AKTUALITĀTES