KONTAKTI

Jebkādu interesējošu informāciju var saņemt zvanot uz tālruņiem:

  • +371 26668486;
  • +371 29396200,

epastā: siaprivatbuve@inbox.lv

vai pa faksu: +371 64772133.

 

MŪSU REKVIZĪTI:

 

SIA “PRIVĀTBŪVE”

LV44103038925

“Silva 13”-2, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729,

A/S “Citadele banka”, PARXLV22, LV42 PARX 0019 0320 6000 1

 

 

SIA “PB koksne”

LV40003406583

“Silva 13”-2, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729,

A/S “Citadele banka”, PARXLV22, LV02 PARX 0016 8988 6000 1


 
KOKLAUKUMI:


Smiltenes koklaukums - Brutuļi, Smiltenes novads
Epasts: privatbuve.smiltene@inbox.lv
Sīkākai informācijai: Mārtiņš ( tel.: +371 26668486)

Alūksnes koklaukums - Rūpniecības iela 7, Alūksne, Alūksnes novads
Epasts: privatbuve.aluksne@inbox.lv
Sīkākai informācijai: Oskars ( tel.: +371 25645444)

Balvu koklaukums - Kalna iela 19, Kubuļi, Kubuļu pagasts, Balvu novads
Epasts: privatbuve.balvi@inbox.lv
Sīkākai informācijai: Oskars ( tel.: +371 25645444)

Taurenes koklaukums - "Būvkonstrukcijas", Taurene, Taurene pagasts, Vecpiebalgas novads
Epasts: privatbuve.taurene@inbox.lv
Sīkākai informācijai: Jānis ( tel.: +371 29396200)

Limbažu koklaukums - Meliorācijas iela 5, Limbaži, Limbažu novads
Epasts: privatbuve.limbazi@inbox.lv
Sīkākai informācijai: Gints ( tel.: +371 25667754)

Valmieras koklaukums - Patversmes iela 13, Valmiera, Valmieras novads
Epasts: privatbuve.valmiera@inbox.lv
Sīkākai informācijai: Armands ( tel.: +371 26668444)

Rūjienas koklaukums - "Dīriķi", Vilpulkas pagasts, Rūjienas novads
Epasts: privatbuve.valmiera@inbox.lv
Sīkākai informācijai: Armands ( tel.: +371 26668444)

Gulbenes koklaukums - Brīvības iela 113, Gulbene, Gulbenes novads
Epasts: privatbuve.gulbene@inbox.lv
Sīkākai informācijai: Oskars ( tel.: +371 25645444)

 

RAŽOTNES:

 

Mēru ražotne - "Priedes", Mēri, Bilskas pagasts, Smiltenes novads

Kontakttālrunis: +371 29444621 (Ainārs)

 

Taurenes ražotne - "Būvkonstrukcijas", Taurene, Taurenes pagasts, Vecpiebalgas novads

Kontakttālrunis:

AKTUALITĀTES